Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je sluit met De PosterBar. Door te bestellen op pieterborst.com, deposterbar.nl en/of posterbar.nl , accepteer je de algemene voorwaarden van Posterbar.

Contact
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 en 17.00 uur op telefoonnummer +316 52 07 45 43. U kunt ons altijd (24/7) een e-mail sturen: hello@pieterborst.com

Jouw overeenkomst met de posterbar, pieterborst (hierna enkel aangeduid als De PosterBar)
De PosterBar is gerechtigd een bestelling te weigeren, maar ook om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als De PosterBar jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat De PosterBar je bestelling per e-mail bevestigt.

Prijzen en kosten
De prijzen op pieterborst.com posterbar.nl en deposterbar.nl zijn inclusief 21% btw en exclusief order- en verzendkosten. De order- en verzendkosten, die bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, bedragen binnen Nederland € 6,95. Buiten Nederland gelden andere tarieven. 

Import- en douanekosten
De import- en douanekosten worden berekend op het moment dat de bestelling het land van bestemming binnenkomt. Deze kosten moeten betaald worden door de ontvanger van het pakket. De PosterBar heeft geen controle over deze kosten en kan vooraf niet aangeven hoe hoog deze kosten zullen zijn, aangezien deze per land verschillen.

Neem bij twijfel voorafgaand aan de bestelling contact op met het lokale douanekantoor zodat je niet bij levering van het pakket voor verrassingen komt te staan. 

Levering
Alle producten van De PosterBar worden met zorg en duurzaam ingepakt, we gebruiken zo min mogelijk plastic inpakmateriaal. Over het algemeen gebruiken we Postnl om de pakketten te versturen naar het ingevulde verzendadres of een postnl afhaalpunt naar keuze. Schilderijen worden in overleg door ons of een koerier naar keuze bezorgt. Zie je iets dat niet klopt of heb je suggesties voor verbetering? Laat het ons dan weten door te mailen naar hello@pieterborst.com
Levertijden algemeen: Bij elk product staat een levertijd vermeld. De PosterBar verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk wanneer je betaling goed is ontvangen en mits alle artikelen op voorraad zijn. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden (bijvoorbeeld omdat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn) dan krijg je daar uiterlijk 14 dagen na je bestelling bericht van. De PosterBar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Je dient de artikelen voordat je deze gebruikt zelf te controleren op eventuele gebreken.
Levertijden behang:Binnen 2 á 3 werkdagen wordt het behang verzonden mits op voorraad. Als het  behang niet op voorraad is dan:
1. Is de levertijd bij een order van 8 rollen of meer 2 tot 3 weken
2. Bij een order van minder dan 8 rollen, Circa 6 weken levertijd
Levertijden behang sample:
Binnen 2 á 8 werkdagen worden de samples verzonden.
Levertijden lampenkappen: Als de gekozen lampenkap(pen) op voorraad is (zijn) worden deze binnen 2 á 3 werkdagen verzonden. In het geval dat de lampenkappen niet meer op voorraad zijn reken dan op minimaal 4 tot 8 weken.
Levertijden Schilderijen: Over het algemeen tussen de 2 weken en 4 weken. Afhankelijk van  de kunstenaar.
Levertijden Giclee prints: De prints worden per stuk en on demand gedrukt. Binnen 2 weken worden de bestelde prints verzonden.
Levertijden offset prints: Binnen 1 á 2 werkdagen worden de offset prints verzonden.

Niet thuis bij levering
Wanneer jouw bestelling twee maal is aangeboden door de bezorgdienst en daarna niet wordt opgehaald bij het postkantoor/depot, dan zal deze retour naar Skulls n’ Jellyfish worden gezonden. Wanneer de bezorger toch nog een keer het pakket moet aanbieden, zullen hier extra kosten voor gemaakt worden. Deze kosten komen voor rekening van de ontvanger. Zodra de betaling hiervoor is ontvangen, zal opdracht gegeven worden de zending voor een derde maal aan te bieden. Kies je ervoor om jouw bestelling niet meer te willen ontvangen, dan zal het totaalbedrag (exclusief de verzendkosten) aan je teruggestort worden.

Geweigerde levering
Wanneer jouw bestelling wordt geweigerd op het door jou opgegeven bezorgadres, dan zal de bestelling retour naar Skulls n’ Jellyfish worden gezonden. Wij kunnen je bestelling opnieuw versturen, maar hiervoor zullen opnieuw verzendkosten in rekening worden gebracht. Kies je ervoor om je bestelling niet meer te willen ontvangen, dan zal het totaalbedrag (exclusief de verzendkosten) naar jou teruggestort worden.

Levering vertraagde artikelen
Het komt soms voor dat een artikel niet op voorraad is. Hierdoor zal jouw bestelling pas worden verstuurd wanneer het artikel voorradig is. We houden je hiervan per e-mail op de hoogte. Bij het bestellen van meerdere artikelen, kan het natuurlijk zo zijn dat slechts een deel van de artikelen op voorraad is. In dat geval kan het zijn dat we je bestelling in meerdere zendingen naar je opsturen. Uiteraard zijn additionele verzendkosten voor rekening van De PosterBar.

Pakbon
Bij elke zending wordt een pakbon meegeleverd. Op de pakbon zie je onder andere welke artikelen zijn geleverd en wat hiervan de prijzen zijn.

Retourneren
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Let op: retourzendingen die na meer dan 14 dagen worden toegestuurd, kunnen wij niet accepteren. De producten zullen ook niet op kosten van De PosterBar. weer terug worden gestuurd.

Als je een verkeerd artikel, een artikel met een fout of een verkeerd bezorgde bestelling ontvangt, dan dien je de bestelling ongebruikt binnen 7 dagen aan De PosterBar te retourneren. De PosterBar betaalt in dat geval de retourkosten. Indien het gaat om een bestelling met een fout dan zal De PosterBar. deze vervangen en kosteloos verzenden.

Het retouradres is: De PosterBar, afdeling Retouren, Verspronckweg 194, 2023 BR Haarlem. Als er een pak bon mist of u die kwijt bent verzoeken wij je bij je pakket een briefje te doen met je naam en rekeningnummer (IBAN), zodat wij het aankoopbedrag per omgaande aan je kunnen terugstorten zodra wij de producten in goede staat ontvangen hebben. Het recht van retour geldt niet voor producten die speciaal voor u op maat zijn gemaakt. De portokosten voor het retour sturen komen voor je eigen rekening.

Transportgarantie
Als je vóór het openen transportschade aan je pakket constateert, neem dan meteen contact op via hello@spieterbordt.com. Constateer je de schade pas wanneer je het pakket hebt geopend, neem dan binnen 7 dagen contact op. Ongebruikte beschadigde artikelen worden kosteloos vervangen. Wanneer je pas na 7 dagen contact met ons opneemt over de geleverde beschadigde artikelen, dan kunnen wij deze helaas niet kosteloos vervangen.

Leeftijdsgrens
De PosterBar accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar zonder toestemming van ouders en/of verzorgers. Toestemming kan gegeven worden bij het afrekenen vanuit de winkelwagen. 

Intellectuele Eigendomsrechten
De door De PosterBar gebruikte patronen zijn bedacht en ontwikkeld door Pieter Borst deze zijn intellectueel eigendom van Pieter Borst Alle intellectuele eigendomsrechten van pieterborst.com, deposterbar.nl en posterbar.nl en haar producten, berusten bij Pieter Borst, Het is koper derhalve niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande toestemming van Pieter Borst. Pieter Borst is geregistreerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 84306084.

Privacy
Wanneer je een bestelling plaatst op pieterborst.com, deposterbar.nl en posterbar.nl geef je De PosterBar toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken. Jouw gegevens worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door De PosterBar worden verkregen en verwerkt. 

Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met jou. De door jou verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Je hebt te allen tijde recht op inzage en correctie van jouw persoonsgegevens. Je mag elk moment inzage hebben in jouw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar: hello@pieterborst.com

Klachten
Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten van de PosterBar, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 14 dagen nadat je het gebrek hebt ontdekt contact op. 

De PosterBar neemt alle klachten serieus en zal deze op de best mogelijke manier oplossen. Neem hiervoor contact op via hello@pieterborst.com. Geschillen kunnen ook worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). De PosterBar is bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien je klacht eerst binnen bekwame tijd aan De PosterBar is voorgelegd. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop je de klacht bij De PosterBar indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

Betaling
Als je een bestelling plaatst bij de PosterBer, dan kun je het bedrag dat je verschuldigd bent betalen via iDeal, PayPal, achteraf betalen met Klarna. De beschikbare betaalmogelijkheden varieren per land. De PosterBar is niet verantwoordelijk voor de afhandeling door deze paymentproviders, meer in het bijzonder is De PosterBar niet aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door hen.

De PosterBar behoudt zich het recht voor om een controle uit te voeren bij een aankoop. Op basis van de verkregen informatie kan De PosterBar een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Over eventuele beslissingen en conclusies kan niet worden gecorrespondeerd. Alle transacties die via pieterborst.com, deposterbar.nl en posterbar.nl plaatsvinden, worden – voor jouw veiligheid – gecodeerd.

Aansprakelijkheid
Deposterbar aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover jou voor enige schade, tenzij haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in een voorkomend geval tot uitkering overgaat. Buiten de hierboven bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500. De PosterBar is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

Overmacht
In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de PosterBar opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben zowel jij als De PosterBar het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import-/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij DePosterBar of bij de toeleveranciers van de PosterBar.

Bedrijfsinformatie
DePosterBar en PosterBar
Zijn handelsnamen van
Pieter Borst

Verspronckweg 194
2023 BR, Haarlem

NL24 RABO 0360 6975 18
BTWNR. NL003971492B78
KVKNR. 84306084

Voor betaling vanuit het buitenland / For payment outside of the Netherlands:

IBAN: NL24 RABO 0360 6975 18 

BIC/SWIFT: RABONL2U

Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarde

Winkelwagen
Scroll to Top